Uncategorised

Arizona program

A program alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.

A program célja annak biztosítása, hogy a tanár a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben, illetve nyugodt körülmények között végezhesse munkáját.

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére, belátásra épül. Ez a program hangsúlyosan nem kiküldő program! A diákok megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért ő maga a felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra:

 • minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;
 • minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;
 • mindenkinek kötelessége mások jogait tiszteletben tartani.

A program alapelvei:

 • egymás iránti tisztelet
 • egyéni felelősségérzet

Aki a fenti elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, az órát elhagyja, és az Arizona szobába távozik.

A program működése a hétköznapokban:

 

 • Az alapszabályok rögzítése és kifüggesztése a tantermekben.
 • Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban betartja-e a szabályokat vagy inkább kimegy az Arizona szobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem kiküldi a szobába.
 • A tanulót kiküldeni csak magatartási probléma miatt lehet, felszerelésének hiánya miatt nem.
 • Az osztályterem elhagyása információs lappal történik, amelyen rajta van, hogy milyen probléma volt a tanuló viselkedésével.
 • Az Arizona szobában a tanuló átadja a pedagógiai asszisztensnek az információs lapot.
 • Amennyiben a tanuló magatartása engedi és a pedagógiai asszisztens jónak látja, a tanuló az eset megbeszélése után visszatérhet a tanórára, ez egy „visszatérő lappal” történik. Fontos, hogy visszatérésével nem zavarhatja meg az óra menetét. Az elkészített tervét és a visszaküldő lapot a tanári asztalra teszi, majd a helyére ül és igyekszik bekapcsolódni az óra folyamatába.
 • Dolgozatíráskor a tanuló szintén elhagyhatja a tantermet, de ebben az esetben a dolgozatát nem folytathatja az Arizona szobában. A dolgozatát addig értékeli a szaktanár, ameddig az osztályban tartózkodott.
 • Az Arizona szobában a tanulónak az iskola házirendje szerint kell viselkednie.
 • A tanuló, aki a tanórát az Arizona szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél, dolgozatnál nem hivatkozhat az Arizona szobára.
 • Az Arizona szobában való tartózkodás csak az adott órára vonatkozik, a tanulónak a következő tanórán jelen kell lennie.

A kiküldések következményei:

 

1-4 kiküldés után: az osztályfőnök belátása szerint értesíti a szülőt

 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki (vagy igazgatói) figyelmeztetés aktuális fokozata, valamint a kiküldések súlyosságától függően eltiltás a közösségi programoktól
 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki (vagy igazgatói) figyelmeztetés következő fokozata; segítő beszélgetés a szülők, a tanuló, az osztályfőnök és esettől függően a szaktanár jelenlétével
 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetés következő fokozata; a segítő beszélgetésbe az igazgató is bekapcsolódik, belátása szerint értesíti a családsegítő központot

 

 

Pályázati eredmények

„Óh, én édes hazám,

te jó Magyarország …” /Balassi Bálint/

 

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója és a nemzeti összetartozás éve alkalmából a Tóvárosi Általános Iskola prezentációt készítő versenyt hirdetett, melynek témája az elcsatolt területek értékeinek többoldalú bemutatása volt.

A pályázatot 2020. február 28-án hirdettük meg, és a beküldés határideje április vége lett volna, de a digitális oktatásra történő átállás miatt május végéig meghosszabbítottuk.

Ebben a rendkívüli helyzetben 21 pályázat érkezett be:

 1. évfolyamból 5 /5.b, 5.c/,
 2. -ból 3 /6.a, 6.b/

       7.-ből 6 /7.a, 7.b, 7.c/,

 1. évfolyamból 7 /8.b, 8.d/

Köszönjük tanulóink pályázatait, hogy ilyen nehéz körülmények ellenére is szakítottak időt, energiát a ppt elkészítésére.

Köszönjük az osztályfőnökök, valamint a szaktanárok segítségét is, hogy biztatták, bátorították tanítványaikat a pályázaton történő részvételre.

3 tagú zsűri értékelte 17 szempont szerint a 21 pályaművet, és a következő eredmény született:

évfolyam: 5.: I.: Márton Lili 5.c,  II. Sebők Bíborka 5. c,   III.: Cs. Kovács Domonkos 5.b

                 6.: I.: Galambos Alíz 6.b, II.: Kovács Adrienn 6.a

                 7.: I.: Takács Száva 7.a,  II.: Kovács Erika 7.c,  III.: Drexler Lóránt 7.b

                 8.: I.: Bayar Zolzaja 8.b,  II.: Kökény Zsófi 8.b,  III.: Bihari József 8.d 

A helyezettek oklevelet és könyvjutalmat kapnak.

Még egyszer köszönjük mindenkinek a munkáját! Jó egészséget, és minden jót kívánnak a pályázat meghirdetői: Huszárné Laki Piroska, Nagyné Takács Krisztina, Tóth Istvánné.

                    

A győztes pályamunkák megtekinthetők itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1cculxfVZqFp5TpuoUFLQbV8eV1qD0Fim?usp=sharing

Ügyeleti napok 2020.

NYÁRI ÜGYELETI REND

 

Nyári nyitva tartás, ügyeleti rend:
2020. június 29-től július 3-ig
hétfőtől péntekig
8.00-tól 15.00-ig

Ezt követően az alábbi napokon 9.00-tól 13.00-ig
2020. július 8.
2020. július 22.
2020. augusztus 5.
2020. augusztus 19.

2020. augusztus 24-től augusztus 28-ig
hétfőtől péntekig
8.00-tól 14.00-ig
(2020. augusztus 31-én az iskola zárva lesz!)

Tanévnyitó
2020. szeptember 1-jén 8.00 órakor
Az 1. és az 5. évfolyamot kérjük, ünneplőbe jöjjenek!

Nyári ügyelet felmérés

Kedves Szülők!

Bizonyára már eljutott Önökhöz is a híradásokból az az információ, mely szerint a kialakult helyzetre való tekintettel azon szülők számára, akik gyermekük felügyeletét nem tudják másként megoldani a nyári szünet idején, központi szervezésű segítséget biztosítanak. Nagyon rövid határidővel fel kell mérnünk és továbbítanunk kell a fenntartó számára a tanulók nyári elhelyezésére vonatkozó szülői igényeket. Ezért kérjük, 2020. május 25-én (hétfő) estig - igény esetén - szíveskedjenek kitölteni a következő linken elérhető űrlapot:

https://forms.gle/qM9vtFQZfsehKHMw5

Az űrlapon meg kell határozni azt az időintervallumot, amelyben a felügyelet biztosítását szeretnék. Fontos, hogy testvérek esetén is minden gyermek számára újra szükséges az űrlap kitöltése. Ennek lehetőségét fel is kínálja a rendszer minden egyes üzenet elküldése után.

Természetesen, amennyiben a szünidőben nem kérnek felügyeletet, nem kell kitölteni az űrlapot.

Köszönjük az együttműködésüket!

Szabó Andrásné