Az iskola szerkezete

Iskola szerkezete

Vezetés:
Schnee Zoltánné igazgató

Haasné Pálmai Szilvia alsós igazgatóhelyettes

Szabó Andrásné felsős igazgatóhelyettes

DÖK támogató tanár: Petőné Marton Gyöngyi

DSE vezető: Szigetvári Zoltán

Munkaközösségek vezetői:

Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői: Petriné Arany Klára, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella, Viniczay Judit

Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné

Magyar munkaközösség: Skrinyárné Golenyák Ágnes

Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter

Osztályfőnöki munkaközösség: Huszárné Laki Piroska

Természettudományos munkaközösség: Tóth Istvánné

Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

Évfolyam/

osztály

a

b

c

d

1.

Petriné Arany Klára

Haasné Pálmai Szilvia

Héring Mónika

Galambosné Ádám Edit

Kozicsné Ujvári Tímea

Szalma Ibolya

 

2.

Schmidtné Cseke Brigitta Dávidné Beleznai Anita

Petőné Marton Gyöngyi Viniczayné Losonci Judit

Borostyánné Kovács Andrea

Giricz Lívia

Rózsahegyiné Szaniszló Judit Kolarovszkiné Fekete Renáta

3.

Lantay Rita,

Pálinkás Csilla

Szabóné Moczó Andrea

Hegedüsné Kladek Anett

Szántóné Hartmann Edit Nagyné Moharos Márta

 

4.

Bolláné Kovács Bernadett Tóthné Bércesi Stella

Kaposiné Klock Orsolya Kocsisné Budai Ágnes

Varsányi Barbara

Nagy Tímea

Zsigóné Nyuli Anikó

Térmeg Zsóka

5.

Farkasné Bolla Ágota

Lantay Zsolt

Szalai Zsuzsanna

Szigetvári Zoltán

Szendrő Vivien

Nagyné Takács Krisztina

 

6.

Romics Éva

Magyar Ágnes

Nida Tamás

Haász Péter

Strasszerné Gömöri Dorottya

Oláh Attila

Kömives Attila

Cserna Bernadette

7.

Pappné Szauter Eszter

Bacsi Mihály

Huszárné Laki Piroska

 László Beatrix

Tóth Istvánné

Csekész Erzsébet

Ádám Zsuzsa

Pálfy Ágnes

8.

Maróti Szilvia

Botyánszkiné Tóth Ildikó

Baloghné Schmidt Edit

Czizelné Molnár Ágnes

Skrinyárné Golenyák Ágnes

Fodor Tamás

Bánhegyi Balázsné

Molnár Andrea

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta

Gyógypedagógus: Cserkész Erzsébet

Szülői Munkaközösség vezetője: Drexlerné Ardai Andrea

Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Negyeláné Kardos Zsuzsanna

Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné